Stikordsregister

Nyt - omkring Museet

"Lone Pedersen – med vilje", retrospektiv udstillng.  -
Rejsende i psykiatri
Harald Selmers europæiske studierejse.
MuseumsCaféen: Mette Normann Steensberg
Kalender -  Tidligere udstillinger og begivenheder

Underskriftindsamling

Som mange måske  er opmærksomme på, er Museum Ovartacis fremtid truet af spareplaner i RegionMidt, som museet er en del af. Derfor er der oprettet en undsskriftsindsamling: Bevar Museum Ovartaci! Vi opfordrer Dig til at støtte vores kamp for overlevelse.

Lone Pedersen – med vilje
– retrospektiv særudstilling

fra d. 17. april til 14. august, 2015   Ferniseing 17. april kl 15.

Med over 200 værker – heriblandt flere større skulpturer, der ikke tidligere har været udstillet – viser udstillingen Lone Pedersens store alsidighed og kunstneriske vej. Som hun selv udtrykker det; "Jeg arbejder i alt fra bladguld til beton!" Lone Pedersen er født i Vestjylland i 1964, hun er elev af maler Jonna Sejg og uddannet tegner og grafiker fra Kolding Kunsthåndværkerskole (1984-88), men hendes kunstneriske talent og håndværksmæssige evner rækker langt længere, hvilket den kommende retrospektive udstilling netop kommer til at afspejle.

En svingtur i "Livets Karrusel"

Vi får alle en svingtur i "Livets Karrusel" – ingen går fri, og det går op og ned. "Livets Karrusel" er titlen på ét af Lone Pedersens værker som i dag tilhører Museum Ovartaci. Og livets svingture kender Lone Pedersen selv alt for godt – i flere afskygninger. I Lone Pedersens værker er der typisk flere lag. Hun formår at mikse alvor, leg og humor med ironiske kommentarer til livet og hverdagen. Hun ser sider af verdenen og mennesker, der naturligt indlejres i hendes værker, og som vi alle kan have glæde og gavn af at stifte bekendtskab med. Lone Pedersens værker er: symbolik, eventyr og mestring af overflade og struktur, der spiller mellem kontraster og kæren om detaljer – og hvor alt har en betydning. Det er greb tilbage i naturen og historien – det er originalitet.

Omfangsrig bog og katalog

Den kommende udstilling tilstræber at tegne et så fyldestgørende billede af kunstneren og menne-sket Lone Pedersen, hvorfor Museet i forbindelse med udstillingen udgiver en bog – der ikke blot er et katalog over de udstillede værker, men tillige indeholder Lone Pedersens egne erindringer om sin barndom og opvækst – det stof, hun er gjort af. Hun fortæller om sit arbejde med kunsten, de yderst svære hændelser i hendes liv omkring tabet af søstre og forældre – og om hendes egen kamp med en psykisk lidelse. Bogen indeholder, foruden et omfattende billedmateriale, tekster af andre skribenter.

Rejsende i psykiatri
- Harald Selmers rejse til en række europæiske
psykiatriske anstalter i vinteren 1847-48

Udstilling og bogudgivelse i anledning af 200-året for Harald Selmers fødsel
Udstillingen åbner 11. april kl. 14, samtidig med bogens udgivelse

Om rejsen og rejsedagbogen ”Daareanstalternes Bygningsforhold i Tydskland og England”

 

Den 11. april 2014 markerer vi på Museum Ovartaci 200-året for psykiateren Harald Selmers fødsel d. 18. marts 1814. Det sker med åbningen af særudstilingen: ”Rejsende i psykiatri” med undertitlen: ”Harald Selmers rejse til en række europæiske, psykiatriske anstalter i vinteren 1847-48”.

Samtidig udgiver vi en publikation med samme titel. I udstilling og udgivelse indkredser vi Selmer, hans vision og den samtid, den rundedes af.

Harald Selmer blev den første leder af den nye helbredelsesanstalt for sindssyge her i Risskov, som åbnede i 1852. Han fremstår som den væsentligste skikkelse i dansk psykiatri i 1800-tallet.

Først og sidst er udstilling og udgivelse dog båret af en fascination af rejsen og bevægelsen i sig selv – mod nye horisonter, det være sig med sneglefart eller lynets hast – til lands eller til vands; på Harald Selmers tid dog endnu ikke i luften …

Kalender