Stikordsregister

Nyt - omkring Museet

”Byen bag skoven” Udvalgte værker fra Museets egen samling. Fernisering d. 12. februar, 2016 kl. 15. Udstillingen  varer til 5. juni

Rejsende i psykiatri Harald Selmers europæiske studierejse.

MuseumsCaféen:Grethe Randi Schmidt udstiller til 2. marts 2016
Kalender  -  Tidligere udstillinger og begivenheder   - Nyt hæfte: Ovartaci, - anstaltens primadonna


Portræt af Ole Norge

Byen bag skoven”
Udvalgte værker fra Museets egen samling

Fernisering d. 12. februar, 2016.

Vi fortæller ofte og gerne om vores omfattende og uvurderlige kunstsamling, derfor har vi kigget dybt i magasinerne, når vi åbner vores nye særudstilling i begyndelsen af 2016. Flere anerkendte kunstnere har opdaget de særlige kvaliteter, som Museets samling repræsenterer – bl.a. Per Kirkeby, senest Tal R og nu billedkunstner Albert Grøndahl, som kuraterer denne udstilling.

Om arbejdet med Museum Ovartacis  kunstværker siger Grøndahl:

“I min tilgang til kurateringen af udstillingen finder jeg ære og værdi i, at livet og kunsten i høj grad ikke er adskilt, det udspringer fra den samme kilde, kunsten tager afsæt i livet hos den individuelle kunstner og omvendt.


Grafik af John Hollendsted

I museets arkiv eksisterer en flade – en kontrast til den etablerede kunstscene, her er ikke forudfattede ideer, som forsøgsvis prøver at blive konkretiseret i form af understøttende tekst eller konceptuelle akademiske strategier. Her findes ømheden, drømmen, det inderlige - og den intuitive drivkraft leder kunstneren på vej. Kunsten har fundet den psykiatriske bruger, her er ikke blevet ansøgt om ophold, og her har ikke været optagelsesprøver eller jury.


Maleri af Hans Heinerik

Kunsten og dens udøvere har fundet vejen til lyset via kælderen og sindets ofte lange, krogede og mørke gange.

Byen er metaforisk for værkerne.

Patienterne på hospitalet har i min opfattelse  beskæftiget sig med en rejse i værket – rejser de på mange måder ikke har kunnet tage del i ud fra samme privilegier som f.eks. du og jeg.

Værkerne (Byen) repræsenterer for mig bevægelsen, denne indre rejse, som både kan være mørk og grusom, men også lys og lindrende, det finder jeg meget værdifuldt.”

Rejsende i psykiatri
- Harald Selmers rejse til en række europæiske
psykiatriske anstalter i vinteren 1847-48

Udstilling og bogudgivelse i anledning af 200-året for Harald Selmers fødsel
Udstillingen åbner 11. april kl. 14, samtidig med bogens udgivelse

Om rejsen og rejsedagbogen ”Daareanstalternes Bygningsforhold i Tydskland og England”

 

Den 11. april 2014 markerede vi på Museum Ovartaci 200-året for psykiateren Harald Selmers fødsel d. 18. marts 1814. Det skete med åbningen af særudstillingen: ”Rejsende i psykiatri” med undertitlen: ”Harald Selmers rejse til en række europæiske, psykiatriske anstalter i vinteren 1847-48”.

Samtidig udgav vi en publikation med samme titel. I udstilling og udgivelse indkredser vi Selmer, hans vision og den samtid, den rundedes af.

Harald Selmer blev den første leder af den nye helbredelsesanstalt for sindssyge her i Risskov, som åbnede i 1852. Han fremstår som den væsentligste skikkelse i dansk psykiatri i 1800-tallet.

Først og sidst er udstilling og udgivelse dog båret af en fascination af rejsen og bevægelsen i sig selv – mod nye horisonter, det være sig med sneglefart eller lynets hast – til lands eller til vands; på Harald Selmers tid dog endnu ikke i luften …

Kalender

MuseumsCaféen

Museet

Aktiviteter 2016: