Stikordsregister

Nyt - omkring Museet

Jens Jøgen Boje : "Malerierne/The Paintings" ,  12. september  - 1. februar 2015 -  2 foredrag i september   om Vincent van Gogh og Edvard Munch -  Rejsende i Psykiatri, Harald Selmers rejse i Europa 1847-48.  -  MuseumsCaéen: John Rasmussen udstiller fotografik, 5. september - 5. november
Tidligere udstillinger og begivenheder

Jens Jørgen Boje – en vild og upoleret udstilling
12. september til  1. februar 2015

Museum Ovartaci åbner fredag d. 12. september en udstilling med malerier af Jens Jørgen Boje. Udstillingen – “Malerierne/The Paintings” – er retrospektiv og viser Bojes maleri fra slutningen af 1980'erne til i dag.

Ferniseringen fredag 12. september kl. 14. - byder på taler oplæsning af digte og musikalske indslag.

Jens Jørgen Boje er født i Skanderborg i 1962, men fra 1982 til 1990 boede han i København på skiftende adresser. Siden 1995 har han boet på Frederiksbjerg i Aarhus, og han er med årene blevet en kendt skikkelse i bybilledet med sin ranglede skikkelse, viltre hår og altid en cerut i mundvigen.

Boje er uddannet på to kunstskoler – en på Lolland og en i Køben-havn. Herudover dyrker han sine forbilleder i kunstens verden, hvoraf Jens Birkemose har været én af dem, Boje har været i kontakt med. Man kan se på malerierne, at han er velorienteret inden for den amerikanske litterære retning – The Beat Generation, modernistisk maleri såsom Robert Rauschenberg og moderne musik såsom Velvet Underground.

Jens Jørgen Boje havde sin første indlæggelse på et psykiatrisk hospital i 1988, og hans kunst skildrer i høj grad følelsesmæssige op- og nedture.

Museum Ovartaci viste i 2012 en udstilling i tre sale med Jens Jørgen Bojes tegninger. Ligesom den forrige er også denne udstilling kurateret af idéhistoriker og forfatter Lars Morell, der tillige har skrevet udstillingens katalogtekst. Lars Morell lover, at det bliver “en vild og upoleret udstilling, hvor billederne bogstavelig talt vælter ned i hovedet på tilskuerne”.
Mia Lejsted
Museumsleder

Signe Jacobsen

2 foredrag
2 torsdage
18. og 25. september

Museum Ovartaci tilbyder 2 foredrag med kunsthistorikeren Signe Jacobsen, om de to store verdenskunstnere,  Vincent Van Gogh og  Edvard Munch som begge var i nær kontakt med datidens psykiatriske system.
Begge foredrag finder sted i festsalen i den gamle hovedbygning på Aarhus Universitets-hospital, Risskov fra kl. 19 - ca. 21.30 med pause undervejs til hyggelig snak, og til at indtage kaffe og hjemmebagt kage, som kan købes for 20 kr.

Festsalen er åben fra kl. 18.30 Museum Ovartaci holder åbent fra kl. 17.00 Billetterne købes på museet. Tilmelding tlf. 7847 0400/7847 0403 eller mail: museum@ovartaci.dk

Pris pr. foredrag kr. 80,- Begge foredrag kr. 150,-

Van Goghs Selvportræt
her er et af de sidste,
fra 1889 – efter et lige
overstået sygdomsudbrud.
Museé d'Orsay i Paris.

18. september 2014

Vincent van Gogh (1853-1890) kendes af mange mest for sit afskårne øre. Men Van Gogh var ikke bare en mand, der i perioder i de sidste par år af sit liv måtte plages med sindssyge: Han var et intelligent menneske med en sårbar sjæl og et hæmningsløst ønske om at gøre en forskel i verden. Og det gjorde han! Også selvom det først blev klart efter hans død. Hans tid og hans individ er uløseligt forbundet: På bare tre år tilegnede han sig først alt det, Paris stod for: impressionis-men og neoimpressionismen, farvedyrkelsen og fascinationen af japanske træsnit, og omformede det derefter i en rus af arbejde til en skare af lysende og uforglemmelige malerier, som er uløseligt forbundet med hans personlighed.

25. september 2014

Edvard Munch,  1908-1909
Foto Annie Dalbéra, 
Munchmuseet

Edvard Munch (1863-1944) er Skandinaviens store ekspressionistiske maler. Præget af en barndom med sygdom og død led han hele livet af sorte, dødsangste perioder, som satte deres ubestridelige præg på hans billedkunstneriske udtryk. Han slider sig fri fra den hårde kristendom, han voksede op med, kaster sig ind i det moderne liv, tager sine maleriske forbilleder blandt naturalismens og impressionismens malere, inden han finder sit helt eget, dybt originale billedudtryk: Hvem kender ikke f.eks. “Skriget” og “Madonna”, billeder fulde af eksistentiel angst og kval inden for kærlighedslivet, hvor kvinden synes ham en farlig skabning.

Foredragsholderen Signe Jacobsen er kunsthistoriker, mag.art. et cand. mag. og er en af Museum Ovartacis Venner, lokalt bosiddende på Firkløvervej. Signe har tidligere været museumsinspektør på Vejle Kunstmuseum gennem 22 år. I dag arbejder hun som foredragsholder for Folkeuniversitetet rundt i landet, for højskoler og for private og ikke mindst for Kunst&Kulturhøjskolen i Vejle, hvor hun også er kunstguide i deres Rejseklub. Signe har stillet sig frit til rådighed for Museum Ovartaci, så alle indtægter fra foredragene tilgår Museet.

Rejsende i psykiatri
- Harald Selmers rejse til en række europæiske
psykiatriske anstalter i vinteren 1847-48

Udstilling og bogudgivelse i anledning af 200-året for Harald Selmers fødsel
Udstillingen åbner 11. april kl. 14, samtidig med bogens udgivelse

Om rejsen og rejsedagbogen ”Daareanstalternes Bygningsforhold i Tydskland og England”

 

Den 11. april 2014 markerer vi på Museum Ovartaci 200-året for psykiateren Harald Selmers fødsel d. 18. marts 1814. Det sker med åbningen af særudstilingen: ”Rejsende i psykiatri” med undertitlen: ”Harald Selmers rejse til en række europæiske, psykiatriske anstalter i vinteren 1847-48”.

Samtidig udgiver vi en publikation med samme titel. I udstilling og udgivelse indkredser vi Selmer, hans vision og den samtid, den rundedes af.

Harald Selmer blev den første leder af den nye helbredelsesanstalt for sindssyge her i Risskov, som åbnede i 1852. Han fremstår som den væsentligste skikkelse i dansk psykiatri i 1800-tallet.

Først og sidst er udstilling og udgivelse dog båret af en fascination af rejsen og bevægelsen i sig selv – mod nye horisonter, det være sig med sneglefart eller lynets hast – til lands eller til vands; på Harald Selmers tid dog endnu ikke i luften …

 

DHTML JavaScript Menu By Milonic